ศาลแขวงนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครปฐม มีคำสั่งให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ที่ใช้สำหรับตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างพิจารณา ข้อหายักยอกทรัพย์ แทนการวางหลักประกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลย ณ ศาลแขวงนครปฐม

ศาลแขวงนครปฐม มีคำสั่งให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)  ที่ใช้สำหรับตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างพิจารณา ข้อหายักยอกทรัพย์ แทนการวางหลักประกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลย ณ ศาลแขวงนครปฐม


เอกสารแนบ