ศาลแขวงนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ศาลแขวงนครปฐม  เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี  ๒๕๖๑  ณ  ซุ้มพุทธมามกะ  องค์พระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม


เอกสารแนบ