ศาลแขวงนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครปฐม ร่วมให้การต้อนรับและขอแนะนำบุคลากรในสังกัดศาลแขวงนครปฐมต่อนายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ศาลแขวงนครปฐม ร่วมให้การต้อนรับและขอแนะนำบุคลากรในสังกัดศาลแขวงนครปฐมต่อนายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


เอกสารแนบ