ศาลแขวงนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครปฐม ร่วมงานเลี้ยงส่งแสดงความยินดีให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ย้ายและแต่งตั้ง ให้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ร้านอาหารบ้านตำลึง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ศาลแขวงนครปฐม  ร่วมงานเลี้ยงส่งแสดงความยินดีให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง  ย้ายและแต่งตั้ง   ให้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น  ณ  ร้านอาหารบ้านตำลึง อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม


เอกสารแนบ