ศาลแขวงนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครปฐม เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางอัมพร แก้มเขียว มารดานางศีรณา แก้วเขียว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็น การสร้างขวัญและกำลังใจ

ศาลแขวงนครปฐม เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางอัมพร แก้มเขียว มารดานางศีรณา แก้วเขียว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็น การสร้างขวัญและกำลังใจ


เอกสารแนบ