ศาลแขวงนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และถือโอกาสเข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกแก่ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย   “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และถือโอกาสเข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกแก่   นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ


เอกสารแนบ