ศาลแขวงนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครปฐม ร่วมพิธีสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐาน พระร่วงโรจนฤทธิ์ ครบรอบ 101 ปี

ศาลแขวงนครปฐม  ร่วมพิธีสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์  เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐาน พระร่วงโรจนฤทธิ์  ครบรอบ  101  ปี


เอกสารแนบ