ศาลแขวงนครปฐม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.thข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 169
อ.204/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.205/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.221/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3210/56
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3433/56
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.358/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3583/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.471/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.593/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.930/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.931/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1525/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1531/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1532/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1533/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1534/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1535/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1536/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1741/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1742/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1743/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3050/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1042/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1065/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.132/57
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.139/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1637/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1639/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1662/56
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1668/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1692/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1693/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1700/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1893/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1983/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2244/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.236/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2416/59
แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2700/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2760/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3175/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3224/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3280/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3410/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3650/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3930/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.412/55
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.486/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.512/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.650/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.682/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.735/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.867/50
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.914/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.951/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1424/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1425/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1426/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1427/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1428/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1429/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1430/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1431/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1432/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1433/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1434/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1435/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1436/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1437/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1466/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1467/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1468/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1469/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1470/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1471/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1472/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1473/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1474/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1475/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1476/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1477/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1480/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1481/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1482/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1483/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1484/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1485/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1486/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1487/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1488/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1489/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1490/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1491/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1492/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1493/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1494/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1495/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1498/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1499/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1501/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1502/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1503/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1504/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1505/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1506/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1507/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1508/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1509/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1510/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1526/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1527/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1528/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1529/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1530/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1540/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1543/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1555/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1607/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1608/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1609/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1610/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1629/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1728/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1729/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1730/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1731/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1732/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1733/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1734/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1735/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1736/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1737/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1738/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1739/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1740/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1744/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1767/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1768/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1769/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1770/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1771/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1772/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1773/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1774/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1775/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1776/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1777/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1778/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1779/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2206/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2322/56
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.343/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.344/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4521/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.709/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.878/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.939/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1/1
พ.132/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.143/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.162/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.163/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.2386/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.25/60
แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.3482/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.3870/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.635/51
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.95/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.99/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2789/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)