ศาลแขวงนครปฐม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 50
อ.2769/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1698/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3313/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3373/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3386/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3457/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3470/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3558/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3605/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.593/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1347/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1644/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.178/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.180/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2161/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2789/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2790/58
สืบพยานโจทก์/จำเลย/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2815/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.282/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3013/59
แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3140/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3449/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3450/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3606/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.633/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.696/55
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.726/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.732/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.735/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.740/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
ค.12/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1714/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.25/60
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.5566/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7010/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.7766/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7767/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7768/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7769/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7770/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.7771/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.8082/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.8135/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.815/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.8367/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.2/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.299/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.37/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.641/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.642/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ