ศาลแขวงนครปฐม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับ
แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับ
 1. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 -2
 2. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 -1
 3. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
 4. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 5. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 22 ตุลาคม 2561
 6. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 19 ตุลาคม 2561
 7. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 10 ตุลาคม 2561 -2
 8. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 10 ตุลาคม 2561
 9. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 18 กันยายน 2561 -3
 10. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 18 กันยายน 2561 -2
 11. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 18 กันยายน 2561
 12. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 14 กันยายน 2561
 13. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 12 กันยายน 2561 -2
 14. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 12 กันยายน 2561
 15. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 11 กันยายน 2561
 16. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 -2
 17. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 18. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 19. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 22 มิถุนายน 2561 -2
 20. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 22 มิถุนายน 2561 -1
 21. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 -2
 22. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 23. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 24. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 25. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 -2
 26. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 -1
 27. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 5 เมษายน 2561
 28. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 3 เมษายน 2561 - 2
 29. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 3 เมษายน 2561 - 1
 30. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 5 มีนาคม 2561
 31. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 32. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561