ศาลแขวงนครปฐม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
พ.297/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1290/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1300/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1377/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1379/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1381/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.2903/60
นัดพร้อม/พิพากษา
เวลา 10

การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับ
แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับ
 1. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 2. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 3. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 22 มิถุนายน 2561 -2
 4. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 22 มิถุนายน 2561 -1
 5. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 -2
 6. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 7. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 8. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 9. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 -2
 10. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 -1
 11. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 5 เมษายน 2561
 12. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 3 เมษายน 2561 - 2
 13. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 3 เมษายน 2561 - 1
 14. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 5 มีนาคม 2561
 15. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 16. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561