ศาลแขวงนครปฐม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 61
ผบ.1936/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1937/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1938/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1939/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1940/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1941/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1942/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1943/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1944/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1945/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1946/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1947/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1948/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1949/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1950/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1961/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1962/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1963/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1964/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1965/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1972/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1973/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1974/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1975/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1976/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1977/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1978/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1979/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1980/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1996/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1997/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1998/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1999/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2001/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2002/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2003/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2004/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2005/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2006/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2007/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2008/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2009/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2011/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2076/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2168/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2169/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2170/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2171/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2172/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2173/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2174/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2175/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2176/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2177/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2178/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2179/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2180/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2192/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.2193/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.2194/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.2195/61
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.

การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับ
แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับ
 1. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 2. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 3. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 4. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 -2
 5. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 -1
 6. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 5 เมษายน 2561
 7. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 3 เมษายน 2561 - 2
 8. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 3 เมษายน 2561 - 1
 9. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 5 มีนาคม 2561
 10. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 11. แจ้งรับเช็คค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561